சாரை சாரையாக செல்லும் வாகனங்கள்

SHARE

ஈ பாஸ் நடைமுறையில் தளர்வு அளிக்கப்பட்ட நிலையில்,சென்னையில் இருந்து தென் மாவட்டங்களுக்கும் தென் மாவட்டங்களில் இருந்து சென்னைக்கு அதிக வாகனங்கள் படை எடுக்க துவங்கியுள்ளன

இரவு நேரங்களில் நெடுஞ்சாலையில் வாகனங்கள் சாரை சாரையாக படை எடுக்கும் காட்சிகள


SHARE

Related posts

Leave a Comment