தமிழர்கள் வாழும் ரீயூனியன் தீவுகளில் நவராத்திரி விழா

SHARE

தமிழர்கள் வாழும் ரீயூனியன் தீவுகளில் நவராத்திரி விழா சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது.நீலமேகம் ஆச்சாரியா இதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தார்

அதன் காட்சி தொகுப்பு வீடியோ பதிவாக.


SHARE

Related posts

Leave a Comment