இப்படி ஒரு வாழ்கையா ? தாராவி குறித்த பிரத்யேக காட்சிகளுடன் செய்தி

SHARE

NEWS ASIA.LIVE EXCLUSIVE

10க்கு 8 அடி வீட்டில் குடும்பமே வசிக்கும் அவலம்.மூன்று அடி தெருக்கள்.

மும்பை தாராவி குறித்து பிரத்யேக காட்சிகள்

10க்கு 8 அரை தான் வீடு – 3 அடி அகலத்தில் தெருக்கள்.மும்பை தாராவி குறித்து பிரத்யேக காட்சிகள்

Posted by News Asia Live on Sunday, August 9, 2020

5க்கு 7 அடியில் கடைகள்.அகற்றப்படாத குப்பை கூலங்கள். நெருக்கடி நெருக்கடியான வாழ்க்கை .வெளிவராத காட்சிகள்.


SHARE

Related posts

Leave a Comment