கம்போடியா-மிதக்கும் நகரம்

SHARE

NEWS ASIA LIVE – EXCLUSIVE

கம்போடியாவில் உள்ள சியாம் ரீப் புறநகரில் அமைந்துள்ளது தோன்லே சாப் ஏரி.

சுமார் 2300 கிலோ மீட்டர் நீளமுள்ள இந்த ஏரி மூன்று நாடுகளை கடந்து விரிந்திருக்கிறது.

இந்த ஏரியில் உள்ள மிதக்கும நகரம்.உலக சிறப்பு வாய்ந்தவை. இந்த ஏரி நகரின் சிறப்பு காட்சிகளை பார்போம்.


SHARE

Related posts

Leave a Comment