தடுப்பூசி விவகாரம் பில்கேட்ஸ் நல்லவரா கெட்டவரா

SHARE

தடுப்பூசி விவகாரத்தில் பில்கேட்ஸ் நல்லவரா கெட்டவரா என்ற கேள்வி தீவிரமாக எழுப்பப்படும் நிலையில்,உண்மை என்ன என்பது குறித்த ஆய்வுவ வீடியா.


SHARE

Related posts

Leave a Comment